Podľa čoho vyberať načúvací prístroj?

Existuje niekoľko faktorov, ktoré by ste mali pri výbere digitálneho aparátu zvážit. Pochopenie vami Otazníkzvoleného výberu, vám umožní urobiť lepšie rozhodnutie v okamihu, kde je prezentované v súvislosti s danými možnosťami pri konzultácii u odborného lekára.

Pri výbere digitálneho aparátu je dôležité zvážit:

  1. Počet kanálov a pásiem
  2. Odborné a presné nastavenie aparátu
  3. Smerový mikrofón
  4. Počet posluchových programov

1. Počet kanálov a pásiem

K pochopeniu funkcie rozdelenia do kanálov a pásiem podľa frekvencie, je potrebné vysvetlit zvukové spektrum reči.

Reč pokrýva množstvo rôznych frekvencií (pásiem) nízko položených samohlásiek (A, E, I, O, U), ktoré prenášajú hlasitosť, a prenikavých vysoko položených spoluhlásiek (S, T, P, F, D, M, N atd.) , ktoré prenášajú porozumenie. Strata sluchu nie je obvykle konzistentná vo všetkých frekvenciach (pásmach). Napríklad, veľa ľudí má stratu sluchu v oblasti vysokej frekvencie, kedy je obtiažné počuť prenikavé zvuky (ako sú ženské hlasy, zvuky spoluhlásiek, spev vtákov). Pre človeka to predstavuje veľký problém, protože je schopný počuť hlasné zvuky z nízko položených frekvencií, avšak k porozumeniu obsahu není shopný vnímat chýbajúce vysoko položené zvuky. Pri nastavovaní aparátu pre tento druh sluchovej straty, potrebuje odborný lekár nastaviť mieru zosilnenia tak, aby presne odpovedala strate sluchu v danej frekvencii. Digitálné aparáty rozdelujú frekvencie do kanálov a pásiem. Toto rozdelenie umožňuje špecifické úpravy frekvencií (nastavení) v rámci jednotlivých pásiem. Niekteré aparáty majú viac kanálov/pásiem na rozdiel od ostatných.

Pokiaľ vaša strata sluchu postupuje celým frekvenčným spektrom, tak budete možno potrebovať aparát s viac kanálmi/pásmami. Ak je vaša strata sluchu relatívne plochá v celom frekvenčnom spektre, potom budete potrebovat len 2 kanály. Víac kanálov neznamená vždy lepšie. Počet kanálov, ktoré potrebujete, závisí na rozsahu vašej sluchovej straty.

2. Odborné a presné nastavenie aparátu

Odborné skúsenosti lekára nemožno podceňovať, pretože schopnosť vášho odborného lekára správne nastaviť a naprogramovať aparáty je kľúčová pre úspešné nastavenie aparátov podľa Vášho audiogramu. Digitálné aparáty sú skutočně pozoruhodné technické zariadenia, avšak ich nastavenie skúseným odborníkom je zásadná pre vašu spokojnosť.

3. Smerový mikrofón

Tento termín znamená, že aparáty budú mať dva mikrofóny alebo dva porty pre mikrofón, ktoré umožňujú sníženie hlasitosti zvuku, ktorý prichádza do zadného mikrofónu. Pokiaľ je smerový mikrofón aktivovaný, táto funkcia zosilňuje zvuk pred vami snížením zvuku, ktorý je za vami. Smerové mikrofóny sú užitočné predovšetkým v situácii, kde ste v strede veľkej skupiny ľudí a potrebujete počuť iba osobu pred vami a nie okolitý hluk. Smerové mikrofóny sú obzvlášť užitočné pre aktívnych ľudí, ktorí sa veľmi často pohybují v prostredí reštauracií, veľkých spoločností, stretnutí, osláv a večierkov. Táto technológia však vyžaduje, aby ste sa nastavil chrbtom k okolitému hluku a čelom k rečníkovi. Smerovými mikrofónmi sú vybavené zvukovodové aparáty s plnou a polovičnou šálkou a závesné aparáty. Aparát by mal mať prepínač k presmerovaniu prijímaniu zvuku z celého okolia rovnako ako vybraná smerovosť. Majte na pamäti, že v niektorých kľudných posluchových situáciach budete chcieť počuť zvuk zo všetkých smerov rovnako (napríklad doma, keď váš partner nestojí priamo pred vami alebo vedľa vás).

4. Počet posluchových programov

Tento termín znamená, že aparát bude mať tlačidlo alebo prepínač, ktorý vám umožní zmenit váš posluchový program (alebo to, čo je naprogramované v aparáte pre váš posluch). Keď uvažujete o vašom bežnom dni, môžete zmenit posluchový program z tichého na hlasný. Pokiaľ často meníte posluchové prostredie, mali by ste uvažovat o aparáte s väčším rozsahom pamäti. Po stlačení tlačidla, alebo prepnutím môžete voliť medzi prednastavenými posluchovými programami (nastavené vaším odborným lekárom alebo odborníkom) pre hlučné situácie, kľudné situácie, posluch hudby alebo dokonca pre vaše pracovné prostredie (kancelária, obchod, továreň apod.).

Zdroj: HearingAidHelp.com

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info