Príspevok na pomôcky pre nedoslýchavých

OtazníkPříspěvek

Príspevky na kompenzačné pomôcky pre sluchovo postihnutých sa riadi podľa §33 vyhlášky MPSV ČR č. 182/1991 Sb.


Podľa tejto vyhlášky má nárok na jednorázový príspevok na opatrenie rehabilitačnej a kompenzačnej pomôcky ten, ktorý pomôcku podľa potvrdenia lekára potrebuje, bez ohľadu na vek.
Príspevky sa vzťahujú na presne vymedzené pomôcky, vrátane limitov výšky ich uplatnenia. Viď. uvedené nižšie.


Čo je potrebné pre vybavenie príspevku urobiť?


Vybrať si požadovanú konkrétnu pomôcku, zakúpiť, uschovať účet. So žiadosťou (k vyzdvihnutiu na spádovom mestskom úrade - ÚPSVaR), na ktorom vyplníte údaje o žiadateľovi a súhlas so spracovaním osobných údajov, pôjdete pre potvrdenie k svojmu ORL lekárovi, alebo foniatrovi. Následne on uvedie, či pomôcku uhradí/neuhradí zdravotná poisťovňa a či naozaj klient danú pomôcku potrebuje. Nulová finančná spoluúčasť zdravotnej poisťovne je hlavným kritériom pre nárok na príspevok.


S potvrdenou žiadosťou a účtenkou za zakúpenú pomôcku, pôjdete na konkrétny úrad, kde žiadosť okamžitie vybavia, alebo podliehla schvaľovaciemu riadeniu s čakaním na výsledok.
Pokiaľ nemá klient pomôcku ešte zakúpenú, ale má cenovú ponuku, môže ísť dožiadať príspevok aj s touto ponukou a finančné prostriedky dostane predom. Spätne však musí doložiť, že pomôcku skutočne zakúpil.


Príspevky sa vzťahujú na:


1) Viacúčelová pomôcka pre sluchovo postihnuté deti 100%
2) Signalizácia bytového a domového zvončeka, inštalácia 100%
3) Signalizácia telefónneho zvončeka 100%
4) Svetelný alebo vibračný budík 50%
5) Telefónny prístroj na zosilnenie zvuku pre nedoslýchavých vrátane svetelelnej indikácie 75%
6) Psací telefon pro nepočujúcich vrátane svetelnej indikáce zvonenia*) 75%
7) Prídavná karta k osobnému počítaču a programové vybavenie emulujúci písací telefon pre nepočujúcich*) 75%
8) Fax**) 75%
9) Faxmodemová karta k počítaču a programové vybavenie emulujúce fax**) 75%
10) Videorekordér 50%, najviac 7000,-Kč.
11) Televízor s teletextem 50%, najviac 7000,-Kč.
12) Doplnenie stavajucého televízoru o dekodér teletextu vrátane montáže 50%
13) Prenosná načúvacia súprava s rádiovým anebo infračerveným prenosem 75%
14) Prístroj k nácviku počutia 50%
15) Bezdrôtové zariadenie umožňujúce posluch televízneho prijímače anebo iného zdroje zvuku 50%
16) Individuálny prenosný načúvací prístroj (nejde o elektronické slúchadlo) 50%
17) Individuálny indukčná slučka 50%
18) Indikátor hlások pre nácvik v rodine 75%
*) Príspevok je možné poskytnúť iba na jednu z pomôcok uvedených v bodoch 6 a 7
**) Príspevok je možnné poskytnúť iba na jednu z pomôcok uvedených v bodoch 8 a 9

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info