• Eshop pre načúvacie prístroje všetkých značiek
  • Načúvacie prístroje a telefonovanie
  • Načúvacie prístroje a televízia
  • Načúvacie prístroje pre deti a počutie v hluku a na diaľku
  • Ochrana sluchu pre hlučné prostredia
  • Predchádzajúca
  • Ďalší

Kde a ako môžem získať peňažný príspevok na kúpu zdravotníckej pomôcky?

OtazníkPříspěvek

Pre získanie peňažného príspevku je v prvom rade potrebné podať žiadosť. Žiadosť o peňažný príspevok poskytovaný podľa zákona č. 447/2008 Z. z. úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny podáva fyzická osoba, v prípade maloletého dieťaťa fyzická osoba, ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu. Ak fyzická osoba nemôže sama podať žiadosť vzhľadom na svoj zdravotný stav, môže v jej mene a s jej súhlasom a na základe potvrdenia lekára so špecializáciou v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo alebo lekára so špecializáciou v špecializačnom odbore pediatria o zdravotnom stave fyzickej osoby, ktorý poskytuje všeobecnú ambulantnú starostlivosť pre deti a dorast, podať žiadosť aj iná fyzická osoba, ak je spôsobilá na právne úkony.


Tlačivo žiadosti a súvisiace tlačivá nájdete TU.


Fyzická osoba vypíše v žiadosti druh peňažného príspevku na kompenzáciu, o ktorý žiada a odôvodnenie žiadosti. Fyzická osoba k žiadosti o priznanie peňažného príspevku na kompenzáciu predloží aj potvrdenie o príjme fyzických osôb, ktorých príjmy sa spoločne posudzujú s jej príjmom.


Podkladom na rozhodnutie o peňažnom príspevku na kompenzáciu je komplexný posudok, okrem prípadov, kedy sa na základe lekárskeho posudku nejedná o fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím. Lekársky posudok je dôležitý v týchto prípadoch pre rozhodnutie o peňažnom príspevku.
Peňažný príspevok na kúpu pomôcky možno poskytnúť len na pomôcky uvedené v zozname pomôcok. Zoznam pomôcok a maximálne zohľadňovanie sumy z ceny pomôcok sú ustanovené opatrením Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 7/2009 Z. z.

Nadácie


V prípade potreby je možné sa obrátiť so žiadosťou o pomoc pri hradení zdravotníckej pomôcky na organizácie - nadácie, ktoré v tejto oblasti poskytujú pomoc. V tomto prípade ide o žiadosti na zdravotnícke pomôcky, ktoré neuhrádza Úrad práce ani zdravotná poisťovňa alebo na ne prispeje iba časť sumy.


Nadácie sa snažia prispieť každému, kto pomoc skutočne potrebuje. Dôležité je pri spisovaní žiadosti rozpísať svoj zdravotný stav a taktiež, akým spôsobom by Vám táto pomôcka pomohla zlepšiť kvalitu Vášho života. Je potrebné uviesť aj nákupnú cenu pomôcky, akú sumu hradí poisťovňa, aký je doplatok a dôvod prečo nemôžete doplatok za zdravotnú pomôcku uhradiť (informácie o Vašej finančnej situácii, výške mesačných príjmov a výdavkov). Každá z nadácií má vlastný administratívny proces podávania žiadosti, preto je potrebné sa informovať vopred.

Táto stránka je chránená programom reCAPTCHA a spoločnosťou Google. Platia Pravidlá ochrany osobných údajov a Zmluvné podmienky.

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info