Čo treba urobiť, keď dôjde k prehltnutiu batérie.

Batérie, či už sú nové alebo použité by mali byť vždy skladované mimo dosah detí a zvierat, aby sa zabránilo náhodnému prehltnutiu. V prípade prehltnutia batérie okamžite vyhľadajte lekársku pomoc!

Použité batérie vyhadzujte do k tomu určených nádob. Chráňte tak životné prostredie. 

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info