Ako mám správne vložiť batériu do načúvacieho prístroja?

Na batérii je možné si všimnúť, že má jednu stranu plochú, označenú znamienkom "+" (tj. strana s nálepkou), a druhú stranu vypuklú s drážkou, označenú znamienkom "-". pre správne vloženie batérie do načúvacieho prístroja je nutné dodržiavať označenú polaritu

Označenie znamienkami "+" a "-" nájdete na batériových dvierkach načúvacieho prístroja alebo sa riaďte podľa pokynov uvedených v užívateľskej príručke Vášho načúvacieho prístroja. U načúvacích prístrojov značky Phonak je priehradka pre batériu prevedená tak, aby do nej batéria zapadla. V inom prípade, pri nesprávnom vložení batérie, sa Vám dvierka priehradky nepodarí zavrieť. 

Preto doporučujeme pri výmene batérie trpezlivosť a neskúšať dvierka priehradky pre batérie násilim zatvárať. Takouto manipuláciou je možné ľahko prísť k ohnutiu batériových kontaktov alebo zaseknutiu batérie vo vnútri načúvacieho prístroja. 

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info