Prečo nestačí načúvací prístroj v náročných posluchových situáciách?

Medzi faktory ovplyvňujúce zrozumiteľnosť rečí patrí hladina hluku pozadia, vzdialenosť od hovoriaceho, akustika prostredia a dozvuk. V situáciach, kedy tieto faktory oplyvňujú pomer signálu k šumu (SNR), môže byť zrozumiteľnosť reči stále náročné. Načúvacie prístroje poskytujú najväčšiu výhodu, kedy je hovoriaci vo vzdialenosti do 1,5 metru od poslucháča. Akonáhle sa hluk zvýší a vzdialenosť medzi poslucháčom a hovoriacim sa zvýši, je potrebné ďalšie technológie pre udržanie zrozumiteľnosti a porozumenia reči pri prekonávaní vzdialenosti i šumu. Technológia Roger zvyšuje výkon načúvacieho prístroja. Mikrofóny Roger boli vyvinuté za účelom zníženia hluku v pozadí a prenosu hlasu hovoriaceho priamo do načúvacích prístrojov alebo zvukových procesorov kochleárneho implantátu.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info