Ako pripojím mikrofóny Roger k mojim načúvacím prístrojom/ kochleárnemu implantátu?

Držte mikrofón Roger blízko prijímača a krátko stlačte tlačítko pre pripojenie, zelená LED potvrdzuje pripojenie. Po prvnom úspešnom pripojení vzdialených mikrofónov Roger zostanu pripojené k načúvacím prístrojom.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info