K čomu slúži funkcia RogerDirect ?

RogerDirect je funkcia načúvacie prístroja Phonak generácie Marvel, ktorá umožňuje vzdialeným mikrofónom Phonak Roger streamovať priamo do načúvacích prístrojov Phonak generácie Marvel bez nutnosti pripojenia externého prijímača. Pomocou funkcie RogerDirect ide nainštalovať do načúvacích prístrojov Phonak generácie Marvel dva integrované prijímače Roger vzdialených mikrofónov Phonak Roger Select iN nebo Phonak Roger Pen iN.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info